Karta över Brunnsviken

Lucka 1
Masthugget
5,1 km

Här går rundan genom Masthugget, Majorna och Linné. Här springer du i klassisk Göteborgsmiljö bland barer, caféer och restauranger. En hel del höjdmeter men gott om belöning i form av fantastisk utsikt över staden.  

Start

Start vid Järntorgsbrunnen, fontänen vid Järntorget Bild 1.

0-3 km

Med Pressbyrån på din högra sida och fontänen bakom dig springer du mot Linnégatan Bild 2, korsar den och springer in på Andra Långgatan. Följ Andra Långgatan i 700 meter. Vid övergångsstället innan rondellen svänger du vänster Bild 3och följer gångbanan uppför Stigbergsliden i 350 meter.

När du kommit hela vägen uppför backen svänger du vänster Bild 4 in på Bangatan, och därefter direkt vänster igen Bild 5 in på Kjellmansgatan. Fortsätt uppför backen med bergväggen på din högra sida. Efter 200 meter svänger du höger och tar trappan upp mot Masthuggskyrkan Bild 6. Följ trapporna och gångvägen i 120 meter, hela tiden uppåt, till dess att du kommer fram till kyrkan. 

Sväng höger och spring vidare med kyrkan på din vänstra sida och utsikten på sin högra. Följ Storbackegatan förbi kyrkan och vidare nedför backen. I nästa korsning svänger du höger in på Repslagaregatan Bild 7. Följ gatan nedförs, och i nästa korsning svänger du vänster in på Fjällgatan Bild 8. Stanna kvar på vänster sida av gatan och följ gångvägen i 400 meter. 

När Fjällgatan svänger av åt höger fortsätter du istället rakt fram och tar trapporna Bild 9 ned mot Oscar Fredriks kyrka. Följ backen nedåt och slå in på trottoaren vid kyrkan och fortsätt nedåt. I slutet av backen gör du en skarp högersväng vid trapporna och slår in på Vegagatan. Vid nästa övergångsställe svänger du vänster, korsar gatan och springer vidare på Plantagegatan i 200 meter.

3-5 km

Framme vid Linnégatan svänger du höger och springer vidare i 100 meter. När du passerat Hagabion på din högra sida korsar du Linnégatan, svänger höger och sedan direkt vänster in på Landsvägsgatan Bild 10. Vid nästa korsning svänger du höger och fortsätter uppför backen på Lilla Risåsgatan i 200 meter. När du kommit upp till korsningen vid Majorsgatan svänger du direkt vänster in på Leijonsparres väg och fortsätter vidare med förskolan på din högra sida. Följ vägen rakt fram in i parken, hela tiden uppför till dess att du kommer fram till Skansen Kronan. 

Korsa gården och spring vidare på kullerstenen med byggnaden på din vänstra sida Bild 11. Spring ett halvt varv runt Skansen, upp till utkiksplatsen, och vänd sedan tillbaka igen samma väg. Där vägen delar sig svänger du vänster Bild 12 och följer gångbanan nedför berget. Mot slutet av backen delar sig gångbanan i två, här svänger du vänster Bild 13och springer vidare med skogen på din vänstra sida. 

Spring nedför trapporna  och vidare rakt fram med parkeringen på din högra sida. Efter 100 meter svänger du vänster och följer Sprängkullsgatan i 300 meter. Här svänger du vänster Bild 14 in på Haga Nygata och fortsätter sedan rakt framåt genom Haga i 450 meter. Vid cafét i korsningen Haga Nygata/Landsvägsgatan svänger du höger, springer vidare och har strax sikte på Järntorget rakt fram. Spring tillbaka till fontänen som också är målet. 

Karta över Brunnsviken

Lucka 2
Slottskogen
5 km

En klassiker som går i de gamla varvskvarteren. Science Center, Karlatornet och Älvsborgsbron är några av de landmärken som du kommer att få se på denna vattennära och vackra bana!

Start

Start vid kartan över Slottskogen vid Linneplatsen Bild 1.

0-3 km

Följ vägen in i Slottskogen. Efter 200 meter viker du in på vägen som går åt vänster Bild 2 och springer vidare med fågeldammen på sin vänstra sida. Följ vägen och passera gångbron till Botaniska trädgården. Efter 600 meter kommer du till en korsning, här svänger du höger och tar sedan direkt höger igen in på den mindre vägen upp mellan träden Bild 3. Vid vägskälet vid parkbänken svänger du höger och fortsätter uppåt mot det röda huset, Hallandsstugan. 

Följ vägen nedför backen, i korsningen efter nedförsbacken svänger du höger Bild 4. Nu passerar du Smålandsstugan på din vänstra sida och Friluftskyrkan på din högra. I nästa korsning svänger du vänster och fortsätter ned mot Gräfsnäsgården. När du passerat gårdsplanen och kommit ned till den större vägen svänger du vänster Bild 5.

Fortsätt vägen fram i cirka 350 meter till dess att du kommer till korsningen vid Stora Dammen. Här svänger du höger Bild 6 och fortsätter sedan rakt fram till nästa korsning. Här svänger du vänster Bild 7 och behåller gräsmattan och dammen på sin vänstra sida. 

Efter 150 meter viker du av höger Bild 8 in på gång- och cykelbanan och behåller skogen på din högra sida. Följ gångbanan i cirka 1 kilometer. Du kommer under vägen passera Slottskogens Discgolf på din högra sida och senare Dalens idrottsplats på vänster sida. 

3-5 km

I fyrvägskorsningen vid Cafe Azalea springer du rakt fram och passerar toaletterna på din högra sida. Fortsätt rakt fram i 700 meter. Där gångvägen mynnar ut i bilväg vänder du höger och tar sikte uppför backen och tillbaka in i Slottskogen igen. Kämpa på uppåt i 250 meter, när backen planar ut följer du vägen rakt fram och springer nedför med lekplatsen Plikta på din vänstra sida.

Väl nedför backen svänger du vänster Bild 9 och i nästa korsning viker du av åt höger Bild 10. Du har du Naturhistoriska museet på din vänstra sida och en labyrint på din högra. I slutet av backen svänger du vänster Bild 11 och har nu målet i sikte – tillbaka till kartan över Slottskogen vid Linneplatsen. 

Tips!

Slottskogen – Göteborgs Central Park. Här finns natur, utsikter och mängder av både vilda och tama djur. Passa gärna på att utforska lite extra när du sprungit din runda, se till att hälsa på sälarna och pingvinerna vid Säldammsbacken och omvägen upp till Vattentornet är väl värd de extra höjmeterna!

Karta över Brunnsviken

Lucka 3
Änggården
6,3 km
--EJ KLAR

En klassiker som går i de gamla varvskvarteren. Science Center, Karlatornet och Älvsborgsbron är några av de landmärken som du kommer att få se på denna vattennära och vackra bana!

Start

Start vid Järntorgsbrunnen, fontänen vid Järntorget Bild 1.

0-3 km

Ta dig i körande riktning så att du har Lindholmsallén på din vänstra sida.

Efter cirka 350 m svänger du av till Götaverksagatan 2 som tar dig ner mot vattnet. Efter ytterligare 350 meter svänger du 3 av mot bron som tar dig till Lindholmspiren.

Du springer rakt fram och svänger höger på andra sidan piren så att du får vattnet på din vänstra sida.
Du tar dig sedan längs vatten cirka 600 meter. På Kunskapsgatan svänger du höger av från vattnet och in mot land.

Efter cirka 300 meter svänger du av till Lindholmsvägen (tar trappan) 4 och efter ytterligare 300 meter kommer du till Miraalén där du svänger vänster och har vattnet på din högra sida.

Du svänger höger in på bron 5 och vänster efter bron så att du har vattnet på din vänstra sida.

3-5 km

Du fortsätter banan längst vattnet. Efter cirka 800 meter kommer du till en väggren där du väljer att följa banan till höger så att du har Vassparken på din vänstra sidan och att du har Eriksbergsparken på din högra sida.

Du kommer sedan fram till en hamn där du tar dig över bron. Över bron svänger du vänster och tar dig parallellt med Monsungatan.

Sväng av höger upp mot parken 6 och sedan höger igen in i parken och sedan vänster in på Gamlebrunnsgatan.

Du håller dig på Gamlebrunnsgatan cirka 200 meter tills det att du svänger av höger in på stig/grusväg. Du följer sedan stigen rakt fram tills du kommit ut ur parken.

6-8,3 km

Du ska springa så att du har parken på din högra sida 7 och Västra Eriksbergsgatan på din vänstra sida. Följ banan i cirka 800 meter.

Du ska sedan ta dig till höger över Monsungatan så att du får Östra Eriksbergsgatan på din vänstra sida. Fortsätt längs banan med Östra Eriksbergsgatan vid din vänstra sida cirka 1 km. Du ska nu ta dig genom rondellen så att du har Barken Storegrunds Gata vid din vänstra sida

Efter cirka 200 meter kommer du till vattnet och fortsätter banan på Västra Sannergårdskajen med vattnet på din högra sida. Du fortsätter banan rakt farm över vägen vid rondellen. Du är nu tillbaka på Lindholmsallén där du går i MÅL 8.

observera!

Var lite extra försiktig vid vägövergångar och se upp för såväl bil-som cyckeltrafik.

Karta över Brunnsviken

Lucka 4
Lindholmen–Stenpiren
10 km

introtext saknas...

Start

Här startar du rundan på Hisingen vid färjehållplatsen Lindholmspiren Bild1 och avslutar sedan på fastlandet vid Stenpiren Resecentrum. Påbörja gärna upplevelsen genom att ta dig över älven från Stenpiren Resecentrum Bild 2 med färjelinje 286 – Älvsnabbare Bild 3 och se Göteborg från vattnet. Färjan är avgiftsfri, kontrollera avgångstider på www.vasttrafik.se

0-3 km

Spring norrut längs med Lindholmspiren, efter 80 meter svänger du vänster Bild 4 och fortsätter rakt fram med vattnet på din vänstra sida. Efter 200 meter fortsätter du in på gång- och cykelbanan och följer den längs med vattnet i ytterligare 300 meter. Vid Kunskapsgatan svänger du höger och in mot land. Efter cirka 300 meter svänger du av till Lindholmsvägen (tar trappan) Bild 5 och efter ytterligare 300 meter kommer du till Miraallén där du svänger vänster och har vattnet på din högra sida.

Sväng sedan höger in på bron Bild 6 och vänster efter bron så att du har vattnet på din vänstra sida. Spring vidare längs med vattnet i 1,2 kilometer. Du kommer nu till en väggren där du väljer att följa banan först till höger och sedan vänster så att du har Vassparken på din vänstra sidan och att du har Eriksbergsparken på din högra sida Bild 7. Fortsätt rakt fram och passera Dockbron, spring sedan rakt vidare till Monsungatan. 

3-6 km

Vid Monsungatan svänger du vänster och springer ned mot vattnet. Följ vägen där den svänger höger in mellan husen Bild 8 till dess att den övergår i gång- och cykelbana. Följ vattnet fram till slutet av parkeringen, här svänger du höger Bild 9 och följer vägen inåt land. Efter 100 meter viker du till vänster in på Flemingsgatan Bild 10 och följer vägen upp för backen. I nästa korsning svänger du vänster och följer cykelbanan upp mot Älvsborgsbron. 

Där cykelbanan delar sig viker du av åt höger och springer upp på bron. Spring vidare över bron, när du kommit över på andra sidan svänger du höger in på Otterklintsvägen. I nästa korsning svänger du vänster Bild 11 och följer cykelbanan nedför backen. Efter 300 meter svänger du vid cykelkorsningen vänster in på Banehagsgatan Bild 12 och springer under leden ned mot älven. 

6-10 km

Efter cirka 400 meter är du nere vid älven. Där vägen svänger vänster viker av åt höger vid parkeringen Bild 13 och springer vidare med Älvsborgsbron i ryggen. Följ cykelbanan med vattnet på din vänstra sida i 300 meter. 

När cykelbanan passerar vägen vid kyrkan svänger du höger och direkt i nästa korsning vänster Bild 14. Spring vidare med kyrkan på din vänstra sida, sväng vänster och i nästa korsning höger för att komma ut på cykelbanan igen.

Följ cykelbanan vidare i 400 meter, hela tiden med vattnet på din vänstra sida. Där banan delar sig i följer du gångbanan rakt fram uppför backen Bild15. Passera parkeringen högst uppe på Majnabbeberget och följ sedan gångvägen ut mot övergångsstället. Efter övergångsstället svänger du vänster och följer gång- och cykelbanan ned mot älven igen Bild 16.

I nästa korsning svänger du höger Bild 17 och följer banan nedför backen. I slutet av backen svänger du höger och följer cykelbanan i 1 kilometer. Vid infarten till Stenaterminalen korsar du Emigrantvägen och springer vidare med staketet mot terminalen och älven på din västra sida. Fortsätt i 1,2 kilometer till dess att gång- och cykelbanan delar sig i två, välj spåret till vänster Bild 18 och fortsätt rakt fram längs med kajen i ytterligare 500 meter. Målet är vid Stenpiren Resecentrum Bild 19.

Tips!

Här får du många klassiska göteborgsvyer. Allt från gamla varvsmiljöer kring Eriksberg, utsikten från toppen av Älvsborgsbron och kullerstensgatorna i Klippan till fiskhamnen och Stenaterminalen. Gammalt och nytt, sida vid sida. Missa inte Taubehuset vid toppen av Majnabbeberget!

Karta över Brunnsviken

Lucka 5
Centrum
5 km
--EJ KLAR

En klassiker som går i de gamla varvskvarteren. Science Center, Karlatornet och Älvsborgsbron är några av de landmärken som du kommer att få se på denna vattennära och vackra bana!

Start

Start vid Järntorgsbrunnen, fontänen vid Järntorget Bild 1.

0-3 km

Ta dig i körande riktning så att du har Lindholmsallén på din vänstra sida.

Efter cirka 350 m svänger du av till Götaverksagatan 2 som tar dig ner mot vattnet. Efter ytterligare 350 meter svänger du 3 av mot bron som tar dig till Lindholmspiren.

Du springer rakt fram och svänger höger på andra sidan piren så att du får vattnet på din vänstra sida.
Du tar dig sedan längs vatten cirka 600 meter. På Kunskapsgatan svänger du höger av från vattnet och in mot land.

Efter cirka 300 meter svänger du av till Lindholmsvägen (tar trappan) 4 och efter ytterligare 300 meter kommer du till Miraalén där du svänger vänster och har vattnet på din högra sida.

Du svänger höger in på bron 5 och vänster efter bron så att du har vattnet på din vänstra sida.

3-5 km

Du fortsätter banan längst vattnet. Efter cirka 800 meter kommer du till en väggren där du väljer att följa banan till höger så att du har Vassparken på din vänstra sidan och att du har Eriksbergsparken på din högra sida.

Du kommer sedan fram till en hamn där du tar dig över bron. Över bron svänger du vänster och tar dig parallellt med Monsungatan.

Sväng av höger upp mot parken 6 och sedan höger igen in i parken och sedan vänster in på Gamlebrunnsgatan.

Du håller dig på Gamlebrunnsgatan cirka 200 meter tills det att du svänger av höger in på stig/grusväg. Du följer sedan stigen rakt fram tills du kommit ut ur parken.

6-8,3 km

Du ska springa så att du har parken på din högra sida 7 och Västra Eriksbergsgatan på din vänstra sida. Följ banan i cirka 800 meter.

Du ska sedan ta dig till höger över Monsungatan så att du får Östra Eriksbergsgatan på din vänstra sida. Fortsätt längs banan med Östra Eriksbergsgatan vid din vänstra sida cirka 1 km. Du ska nu ta dig genom rondellen så att du har Barken Storegrunds Gata vid din vänstra sida

Efter cirka 200 meter kommer du till vattnet och fortsätter banan på Västra Sannergårdskajen med vattnet på din högra sida. Du fortsätter banan rakt farm över vägen vid rondellen. Du är nu tillbaka på Lindholmsallén där du går i MÅL 8.

observera!

Var lite extra försiktig vid vägövergångar och se upp för såväl bil-som cyckeltrafik.